Individuele gesprekken
Specialiteit van de praktijk
Samenwerking
Startpagina
Methodieken
Angeline
Contact

Zoekt u iemand die naar u wil luisteren

      Ik wil wel naar u luisteren
Herkent u wel eens een onbestemd gevoel in uzelf?
      Ik zou met u uit kunnen zoeken waar het vandaan komt
Willen de kinderen niet naar u luisteren?
      Ik kan u leren om dit aan te pakken
Heeft u financiële problemen waar u alleen niet uitkomt?
      Ik kan u doorverwijzen naar een goede instantie
Heeft u te horen gekregen dat u met uw pijn moet leren leven?
      Hier kunt u weer kwaliteiten in vinden.
Heeft u het idee dat u de grip over uw leven kwijt raakt?
      Ik kan u weer houvast geven.
Wilt u uw verhaal eens vertellen over ervaringen met instanties?
      Ik zou met u mee kunnen gaan of u hiervoor oefenen.
Heeft u een conflict met anderen waar u niet uitkomt?
      Als mediator kan ik dit ook oplossen.

In een persoonlijk gesprek gaan we samen voor een oplossing zorgen die bij u past. Want niet alleen wordt de klacht besproken, maar door aan de oorzaak te werken, verdwijnt het probleem. Natuurlijk houdt u de eigen regie. Door het toepassen van de methodieken NLP. EMDR en CPSS is het effect groot en blijvend.

De stap om hulp te vragen kan lastig zijn, maar het levert veel inzichten en duidelijkheid op. En het is voor iedereen, ongeacht leeftijd, gender of geloofsovertuiging.

Voor deze en andere levensvragen kunt u bij Praktijk voor uw welzijn terecht, waar gekeken wordt naar mogelijkheden voor een oplossing die bij u past. Vanuit Christelijke waarden en normen.

Wat u van Praktijk voor uw welzijn kunt verwachten is dat niet alleen de klacht behandeld wordt, maar de oorzaak wordt opgezocht, waardoor het echte probleem verdwijnt. Dit alles vanzelfsprekend onder uw eigen regie.

Door interventies op NLP basis is het effect van mijn hulpverlening zeer groot. Met het inzetten van EMDR, is de mogelijkheid aanwezig dat trauma’s verwerkt worden.

De kosten kunt u soms vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar, door de WMO, want de Praktijk heeft een contract met meerdere gemeenten, of door het afsluiten van een zorgabonnement.

De Praktijk voor uw welzijn is gecertificeerd voor de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) verordening. Dat houdt in dat uw privacy gewaarborgd is.


Webdesign : IWSA Ian Wal Software Applications